Portfolio > Fresco

Story (detail)
Story (detail)
Photo transfer to fresco
48x32"
2010

Detail from one panel of eight-panel work